15946

ວິດີໂອສາຍການຜະລິດ

 • ກ່ຽວກັບ KLS
 • TACTILE SWITCH
 • GPS/GSM/WIFI ເສົາອາກາດ
 • Connector ການຜະລິດອັດຕະໂນມັດ
 • Connector ສາຍການຜະລິດອັດຕະໂນມັດ
 • Connector ການຜະລິດອັດຕະໂນມັດ
 • WIRE board Connectors
 • ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຫົວ PIN ຂອງຜູ້ຊາຍ
 • ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສ່ວນຫົວຂອງຜູ້ຍິງ
 • terminals insulated
 • ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ FFC/FPC
 • ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໄຟ LED
123>> ໜ້າ 1 / 3